អង្ករមួយកញ្ចប់តូច ដាក់ក្រោមខ្នើយ ពិតជាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់រាងកាយ និងដំណេករបស់អ្នក

បើចង់ដឹង​ថា​ អង្ករ​មួយ​ក្តាប់​តូច​អាច​មាន​ឥទ្ធិពល​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ អ្នកអាចសាក​ល្បង​មើលបានទាំងអស់គ្នា! អង្ករ​ជា​អាហារ​សំខាន់​ដែល​មាន​នៅ​គ្រប់​ផ្ទះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ...