កត្តាទាំង ៥ ដែលនាំឱ្យកុមារមានភាពវៃឆ្លាត IQ ខ្ពស់

ជាក់ស្ដែងណាស់ ក្មេងដែលមានភាពវៃឆ្លាត ពូកែ IQ ខ្ពស់...

មកស្គាល់កាំភ្លើងលប​បាញ់(Sniper Rifles)ទំនើបបំផុតក្នុង​ពិភពលោកកំពុង​ប្រើប្រាស់ដោយ​ទាហានពិសេសបច្ចុប្បន្ន

កាំភ្លើង លបបាញ់ sniper អនុញ្ញាតឱ្យទាហានពិសេសបាញ់ចំគោលដៅពីរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនិងអាចត្រូវគោលដៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុត។ វាត្រូវបានប្រើដើម្បីកម្ចាត់សត្រូវ...